Autumn ferns - Argyll Scotland - www.whitehouseart.co.uk

Autumn ferns - Argyll Scotland - www.whitehouseart.co.uk

Autumn ferns - Argyll Scotland - www.whitehouseart.co.uk

Autumn ferns - Argyll Scotland - www.whitehouseart.co.uk

Ref:
Date:
Location:
Photographer: